Przedszkolaki znają przepisy ruchu drogowego- utrwalamy wiadomości w trakcie wycieczki na skrzyżowanie.