Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką pozostają w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne. 

Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne. W nagłych przypadkach przedszkole zapewnia natychmiastową pomoc przedmedyczną, nauczyciel wzywa pogotowie, z równoczesnym zawiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów. 

Przedszkole nie zatrudnia pielęgniarki i lekarza. Leczenie i udzielenie pomocy lekarskiej odbywa się w obecności rodzica. W przedszkolu nie dokonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków. 

Wiek dziecięcy a zwłaszcza okres przebywania dziecka w społeczności skupionej w obrębie jednego budynku sprzyja występowaniu chorób zakaźnych – chorób wieku dziecięcego. Posyłając dziecko do przedszkola, niezależnie od wieku, rodzice muszą liczyć się z częstszymi problemami zdrowotnymi, poprzez które nabywa pamięć immunologiczną pozwalającą później radzić sobie z wieloma infekcjami. Można powiedzieć, że dziecko przechodząc kolejne choroby samo szczepi się na wiele chorób, przeciwko którym nie wyprodukowano szczepionek.

Pamiętać trzeba, że natury nie da się przechytrzyć. Dziecko posłane później do przedszkola lub dopiero do szkoły i tak będzie z początku częściej zapadać na infekcje, aby w naturalny sposób wytworzyć własną odporność.