Słoneczne Przedszkole nr 63 bierze udział w akcji "GDAŃSK jeMY ZDROWO"."My, dorośli, na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć jutro. Jego imię brzmi dzisiaj." 

Gabriela Mistral, poetka, laureatka Nagrody Nobla (1945)