Drodzy Rodzice, za dzieci nieuczęszczające obecnie do przedszkola płatności zostają wstrzymane do 18.04. Kwitki zostaną Państwu wydane po powrocie, najprawdopodobniej 19.04. Dla dzieci uczęszczających od 01.04. płatności zostaną rozesłane 9.04 (piątek) na podane przez Państwa nr telefonów. Tygryski za angielski płacą połowę kwoty, czyli 95 zł. Zajęcia dodatkowe w kwietniu są płatne 50%. Pozdrawiamy!

W przedszkolu realizuje się 5-cio godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego, w godzinach od 8:00 do 13:00.

Wysokość opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wynosi 1 zł za każdą godzinę.

W przedszkolu umożliwia się odpłatne korzystanie z wyżywienia: 3 posiłki za 10.00 zł, 2 posiłki za 8.00 zł oraz 1 posiłek za 6.00 zł. 

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole, określa Umowa w sprawie korzystania z publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Gdańsk. 

Opłatę za przedszkole, obliczamy wg poniższego: 

  • 1,00 zł (stawka za 1 godzinę), pomnożona przez liczbę godzin wykraczających poza realizację podstawy programowej (8:00-13:00) oraz przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu. 

  • 10,00 zł - stawka dzienna żywieniowa, pomnożona przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu. 


    PROSIMY O DOKONYWANIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE NA PODANE PRZEZ INTENDENTA INDYWIDUALNE NUMERY KONT DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA:


    W tytułach przelewów prosimy podawać nazwisko i imię dziecka, za które dokonywana jest wpłata. Znacznie ułatwi to zaksięgowanie. Wpłat na wyżej wymienione konta można dokonywać tylko i wyłącznie po uzyskaniu od intendenta pisemnej informacji o aktualnych (w danym miesiącu) kwotach.