W przedszkolu realizuje się 5-cio godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego, w godzinach od 8:00 do 13:00.

Wysokość opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wynosi 1,3 zł za każdą godzinę.

W przedszkolu umożliwia się odpłatne korzystanie z wyżywienia: 3 posiłki za 12.00 zł, 2 posiłki za 10.00 zł oraz 1 posiłek za 8.00 zł. 

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole, określa Umowa w sprawie korzystania z publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Gdańsk. 

Opłatę za przedszkole, obliczamy wg poniższego: 

  • 1,30 zł (stawka za 1 godzinę), pomnożona przez liczbę godzin wykraczających poza realizację podstawy programowej (8:00-13:00) oraz przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu. 

  • 12,00 zł - stawka dzienna żywieniowa, pomnożona przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu. 


    PROSIMY O DOKONYWANIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE NA PODANE PRZEZ INTENDENTA INDYWIDUALNE NUMERY KONT DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA:


    W tytułach przelewów prosimy podawać nazwisko i imię dziecka, za które dokonywana jest wpłata. Znacznie ułatwi to zaksięgowanie. Wpłat na wyżej wymienione konta można dokonywać tylko i wyłącznie po uzyskaniu od intendenta pisemnej informacji o aktualnych (w danym miesiącu) kwotach.