Numer konta bankowego:   12 1240 1271 1111 0010 4484 8522

W TYTUŁACH PRZELEWÓW PROSIMY PODAWAĆ NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA, ZA KTÓRE DOKONYWANA JEST WPŁATA.


Opłata miesięczna za radę rodziców to 40.00 zł za jedno dziecko, a za rodzeństwo 60.00 zł.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DO 10-TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.