Majątek komunalny netto Przedszkola nr 63 na rok 2012 wynosi 90363,00 zł

Sprawozdania finansowe za 2023 rok jednostek obsługiwanych zostały opublikowane na stronie BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.  

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32464/P63.7z